Kontakt telefoni

Broj 1 – Dom zdravlja

Dr Marina Milošević

347-481

Dr Stanojka Stefanović

347-482

Dr Ljubina Ilić

347-482

Dr Gordana Stanojčić

347-483

Dr Gordan Marković

347-483

Dr Marija Ćurčić

347-484

Dr Slađana Rajčević

347-484

Dr Jasmina Maričić

347-485

Dr Tanja Šuluburić

347-486

Dr Zorica Popović

347-486

Broj 4 – Medicina rada

Dr Radiša Broćić

347-525

Dr Aleksandra Bogosavljević

347-521

Dr Vesna Novaković

347-524

Dr Biljana S Đorđević

347-520

Dr Rada Aleksić

347-520

Dr Mira Đurović

347-523

Dr Mirjana Arsenijević

347-523

Dr Sonja Milinković

347-522

Dr Natalija Ivanović

347-522

 Dr Dušanka Simović

347-522

Pedijatrija

 Školski dispanzer

 344-672

 Dečiji dispanzer

 326-046

 Ginekologija

 Dr Vesna Karalić

 343-384

 Dr Danka Ranđić

 343-388

 Dr Snežana Ćojbašić

344-682

 Dr Dušica Isailović

 344-682

 Dr Nevenka Dašić Jovanić

 343-394